Ułatwienia dostępu

ocean action warsztaty

I live by the Sea Ocean Action warsztaty

Chcemy mieć wpływ na zmiany w myśleniu młodych ludzi dotyczące szeroko rozumianego środowiska morskiego. Nie ważne, gdzie mieszkasz masz realny wpływ na to co dzieje się w morzach i oceanach na całym świecie. Aby skutecznie zmieniać sposób działania musimy zmieniać sposób myślenia. A do tego z kolei jest tylko jedna droga: rzetelna informacja, nowoczesna edukacja, dobre wzorce zachowań i wspólne działanie na rzecz mórz i oceanu, ponieważ WE ALL LIVE BY THE SEA.

Wspólnie z Wami, chcemy kreować społeczeństwo, które jest otwarte na wzajemną wymianę myśli i doświadczeń, którego przedstawiciele chcą aktywnie zmieniać nasze środowisko naturalne na lepsze, w którym obywatele podejmują świadome decyzje oparte o najlepszą wiedzę naukową.

Naszym projektem, w którego centrum jest dobrostan oceanu, chcemy dołożyć cegiełkę do budowy nowoczesnego społeczeństwa, które funkcjonuje w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że nowoczesna edukacja, skierowana do każdej grupy społeczeństwa, bez względu na wiek i płeć, jest kluczem do wypracowania prawidłowych postaw środowiskowych, lub zmiany tych postaw, które są powszechnie uznane za nieprawidłowe. Łączy nas pasja przekazywania wiedzy oraz otwartość na wzajemne przyswajanie wiedzy, którą każdy z nas nosi w sobie. Chcemy, aby uczestnicy projektu współtworzyli go z nami, ponieważ wiemy, że wspólnym wysiłkiem możemy dokonać dużo więcej.

Projekt I live by the Sea Ocean Action skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku od 10-18 lat, która zainteresowana jest poszerzeniem swojej wiedzy dotyczącej mórz i oceanu i z chęcią weźmie udział zarówno w warsztatach jak i w Międzynarodowej Młodzieżowej Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat”, która odbędzie się 9 czerwca 2022 w ramach Światowego Dnia Oceanów (8 czerwca).

CELE PROJEKTU:

Naszym celem jest budowa społeczności, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z morzami i oceanami, a także budowanie społeczności Ocean Literacy, która rozumie w jaki sposób wpływa na nią ocean oraz jaki wpływ ona na niego wywiera.

 • Poznanie różnych działań człowieka oraz ich wpływu na ekosystem morski. 
 • Rozwijanie świadomości dotyczącej Celów Zrównoważonego Rozwoju i Ocean Literacy. 
 • Pokazanie, że przez działania lokalnie masz wpływ na zmiany globalne. 
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i wspólnego stworzenia akcji prośrodowiskowej.
 • Zaplanowanie i zorganizowanie przez grupę w szkole lub w społeczności lokalnej akcji uświadamiającej zagrożenia związane ze zmianą klimatu i zachęcającą do podjęcia działań. 
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i pokazanie dobrych praktyk podczas Międzynarodowej Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat”.

CO DA TOBIE PROJEKT?

 • Zwiększysz świadomość wśród dzieci, młodzieży i dorosłych o potrzebie przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.
 • Poszerzysz swoją wiedzę i zainteresowania związane z ochroną mórz i oceanów.
 • Wdrożysz w swoje codzienne działania praktyki zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju.
 • Rozwiniesz umiejętności organizacji, tworzenia i współpracy.

PRZEBIEG WARSZTATÓW:

Uczestnicy podzieleni zostają na grupy 4 osobowe. W pierwszej fazie warsztatu, uczestnicy wysłuchają krótkich wykładów dotyczących problematyki zmiany klimatu, roli oceanów w tym procesie, stanu środowiska morskiego. Następnie, każda grupa przygotowuje akcję, cykl działań, proces promocyjny, itp., którego celem będzie podniesienie świadomości wybranej grupy odbiorców lub szeroko rozumianego społeczeństwa, w kwestiach dotyczących promowania działań mających na celu mitygowanie skutków niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku morskim i/lub działań nakierowanych na przystosowanie się do zmieniających się warunków środowiskowych. Grupy przygotują nazwy dla swoich projektów, akronimy, slogany i w ostatniej fazie warsztatów będą przedstawiały wynik swoich prac na ogólnym forum uczestników warsztatów.

1. Ankieta on-line anonimowa (od 4 klasy szkoły podstawowej) wypełniona przez uczestniczki/uczestników przed warsztatami.

2. Spotkania warsztatowe obejmują III BLOKI tematyczne (max. 30 min.), podczas których omawiane będą przez naukowców i edukatorów poniższe zagadnienia:

BLOK I System Ocean/atmosfera:BLOK II Morze Bałtyckie:BLOK III Budujemy świadomość dotyczącą mórz i oceanów na miarę Dekady Oceanów:
• Wszystko o oceanie.

• Promieniowanie słoneczne siła sprawcza dla klimatu i życia na ziemi.

• Zmiana klimatu i rola oceanu. 

• Co możemy zrobić dla osłabienia zmiany klimatu? 

• Jak się przystosować do zmiany klimatu?
• Jak zmienia się środowisko Bałtyku?

• Co oznaczają te zmiany dla ryb  i rybołówstwa?

• Jaki jest udział ludzi w tych zmianach?

• Czy możemy coś zmienić?

• Ocean Literacy – podstawowe założenia.

• Dlaczego cele zrównoważonego rozwoju są takie ważne?

• Globalne Cele a młodzi ludzie.

• Czysta woda i warunki sanitarne.

• Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w  zrównoważony sposób.

3. Uczestnicy/uczestniczki warsztatów pracują w grupach z edukatorami max. 25 minut. Wspólnie omawiają w jaki sposób mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu? W jaki sposób mogą stworzyć akcję? Grupy przygotują nazwy dla swoich projektów, akronimy, slogany i ogólny zarys.

4. Przerwa 10 minut.

5. Każda grupa prezentuje swój projekt. 5 minut na grupę. c. 20 minut.

6. Podsumowanie warsztatów max. 5 minut.

7. Czas trwania warsztatów on-line max. 1,5 h

8. Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty z autoprezentacji i w jaki zrobić prezentację dla grup, które zgłoszą się na konferencję.

9. Jesteśmy otwarci na propozycje uczniów i dowolne formy projektu: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, film, gra planszowa, przepisy kulinarne, itd.

KAŻDA GRUPA SKŁADA SIĘ Z 4 OSÓB, KTÓRE WSPÓLNIE TWORZĄ I LIVE BY THE SEA TEAM I PRZYGOTOWUJĄ OCEAN ACTION:

OCEAN ACTIVIST
ocean activist
OCEAN EDUCATOR
ocean educator
OCEAN REPORTER
ocean reporter
OCEAN ARTIST
OCEAN ARTIST
OCEAN ACTION
OCEAN ACTION
ZADANIA:

• reklamuje wydarzenie w szkole, sieci lub społeczności lokalnej

• nadzoruje pracę zespołu oraz przebieg wydarzenia

• komunikuje się z edukatoram

• tworzy program wydarzenia

• zatwierdza materiały stworzone przez członków grupy i dostarcza je do edukatorów
ZADANIA:

• poszukuje i selekcjonuje wiadomości z portali wiedzy i dzieli się z grupą

• śledzi w mediach newsy dotyczące mórz i oceanów i tworzy z nich notatki

• sprawdza, czy materiały tworzone przez grupę są poprawne merytorycznie

• tworzy program wydarenia – przyczynisz się doo ochrony wszechoceanuZADANIA:

• redaguje teksty, tworzy prezentacje, filmiki, plakaty, ulotki

• relacjonuje przebieg wydarzenia,

• przygotowuje notatki do udostępniania na stronie internetowej

• tworzy program wydarzeniaZADANIA:

• relacjonuje przebieg wydarzenia

• tworzy prezentacje, filmiki, plakaty, ulotki, zdjęcia

• poszukuje kreatywnych rozwiązań do wizualizacji i prezentacji pozyskanych materiałów

• tworzy program wydarzenia


Razem tworzycie zespół, który ma wspólny cel: przygotowanie, przeprowadzenie i zrelacjonowanie akcji w lokalnej społeczności, która zostanie pokazana jako „dobra praktyka” podczas Międzynarodowej Młodzieżowej Konferencji „Dokąd zmierza świat”.

ZADANIA TUTORA (NAUCZYCIELA):

 • wprowadzenie do projektu (omówienie koncepcji, celów, zadań do realizacji: uczestnictwo w warsztatach, zaplanowanie i przeprowadzenie akcji prośrodowiskowej, udział w konferencji), 
 • pomoc w organizacji wśród uczniów zespołów 4-osobowych,
 • wspieranie uczniów w precyzyjnym planowaniu zadań projektowych,
 • tutoringowe spotkania z uczniami,
 • kontrola postępów w realizacji projektu,
 • pomoc i koordynowanie wydarzenia zorganizowanego przez uczniów.

ZADANIA UCZNIA:

 • utworzenie/wstąpienie do utworzonej grupy 4-osobowej, 
 • udział w warsztatach „I live by the Sea Ocean Action”,
 • zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, zaplanowanie wydarzenia dla społeczności lokalnej,
 • podział ról i obowiązków dla poszczególnych członków grupy,
 • regularne konsultacje z tutorem,
 • promocja wydarzenia opatrzona hasłami, sloganami, rymowankami, wierszykami, etc.,
 • stworzenie relacji z przeprowadzonego wydarzenia w formie fotorelacji, prezentacji, filmu, etc., 
 • przedstawienie reportażu z wydarzenia na konferencję „Dokąd zmierza Świat?”, która odbędzie się online 9 czerwca 2022.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I LIVE BY THE SEA OCEAN ACTION:

Najciekawsze pomysły nagrodzimy podczas Międzynarodowej Młodzieżowej Konferencji pt. „Dokąd zmierza Świat” dla dzieci i młodzieży, która odbędzie się w ramach Światowego Dnia Oceanów 9 czerwca 2022 roku. Uczniowie/uczennice otrzymają dyplomy uczestnictwa w konferencji. Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe.

KRYTERIA OCENY:

 • kreatywność w organizacji, promocji i relacjonowaniu wydarzenia zorganizowanego dla społeczności lokalnej, 
 • poprawność merytoryczna,
 • różnorodność metod/ aktywności użytych w wydarzeniu,
 • forma przekazu relacji z wydarzenia w trakcie konferencji.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na: office@todaywehave.com
 • Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2022, liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.

Projekt odbywa się w ramach współpracy Today We Have z Instytutem Oceanologii PAN i Sopockim Towarzystwem Naukowym.

DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

WIADOMOŚCI
WIADOMOŚCI
EDUKACJA
EDUKACJA
WYDARZENIA
WYDARZENIA
WSPÓŁPRACA
WSPÓŁPRACA
Doniesienia oraz ciekawostki z kraju i ze świata dotyczące sytuacji mórz i oceanów, które przesyłają do nas uczennice i uczniowie w jednym miejscu.Porady jak samemu zacząć dbać o morza i oceany. Od prostych kroków, po wymagające więcej zaangażowania. Fakty i mity o zmianie klimatu.Realizowane przez nas akcje w ramach  

I live by the Sea Project:

#IlivebytheSeaContest
#IlivebytheSeaSummerSchool
#WeAllLivebytheSea
Poszukujemy osób, szkół, organizacji oraz firm do współpracy, wolontariatu i wsparcia naszej inicjatywy.