Ułatwienia dostępu

I LIVE BY THE SEA PROJEKT

I LIVE BY THE SEA PROJEKT

Od 2017 roku filozofią projektu  I live by the Sea Mieszkam nad morzem jest stworzenie platformy umożliwiającej wymianę informacji dla wszystkich osób zainteresowanych oceanem. Dążymy do stworzenia społeczności międzynarodowej, której członkowie wierzą w potrzebę realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień morskich. Mamy nadzieję, że nasz konkurs zjednoczy międzynarodową społeczność dzieci i młodzieży, która wspólnie poznaje różne aspekty środowiska morskiego, od kwestii społecznych po przyrodnicze.

Wszyscy mieszkamy nad morzem. Nieważne jak daleko mieszkasz od morza, blisko plaży czy daleko w górach, i tak wywierasz na nie ogromny wpływ. I od Ciebie zależy, czy stworzysz pozytywną relację z morzem, czy też będziesz wywierać na nie niekorzystny wpływ.

Wierzymy, że edukowanie ludzi na temat znaczenia i piękna środowiska morskiego jest kluczem do kształtowania pozytywnego podejścia do środowiska morskiego.

Projekt I live by the Sea Mieszkam nad morzem składa się z Międzynarodowego Konkursu Fotograficzno-Filmowego, szkoły i warsztatów edukacyjnych Ocean Action, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.