Ułatwienia dostępu

Warsztaty edukacyjne 2019 pt. „Ocean zmian”

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopockie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Today We Have zapraszają do udziału w warsztatach pt. „Ocean zmian”, które odbędą się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Filozofią warsztatów „Ocean zmian” jest umożliwienie wymiany informacji dla wszystkich, dla których los naszych mórz i oceanów nie jest obojętny.

Naszym celem jest budowa społeczności, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z morzami i oceanami. Nasze warsztaty łączą nas wszystkich, a w szczególności młodzież i dzieci, którzy wzajemnie uczą się wrażliwości na sprawy środowiska morskiego, w każdym tego aspekcie, od kwestii społecznych po sprawy stricte środowiskowe. Do wzięcia udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności uczniów zainteresowanych tematyką morską, którzy z chęcią wezmą udział zarówno w warsztatach, w Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży oraz XIII Sopockiego Dnia Nauki pt. „Ocean zmian” w ramach Światowego Dnia Oceanów, które odbędą się w czerwcu 2020 roku.

Podczas warsztatów uczennice i uczniowie zostaną podzieleni na grupy do realizacji własnego projektu pod hasłem „Ocean zmian”. Jesteśmy otwarci na propozycje uczniów i dowolne formy projektu: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, film itd.

Uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa w warsztatach pt. „Ocean zmian”. Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży przewidujemy nagrody rzeczowe. W ramach XIII Sopockiego Pikniku Naukowego pt. „Ocean zmian” udostępnimy uczniom stanowisko do prezentacji swoich projektów oraz otrzymają zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Warsztaty będą trwać trzy godziny w grupach max. 30 uczniów.

Grupy wiekowe: 10-12; 13-15; 16-18

Maksymalna liczba uczniów na warsztatach: 30

Terminy do wyboru: 18 październik, 8 listopad, 29 listopad, 6 grudzień, 13 grudzień, 10 styczeń, 31 styczeń

Warsztaty do wyboru będą odbywać się w godzinach 9:00-12:00 i 12:30-15:30

Prosimy o zapisy drogą mailową przesyłając formularz zgłoszeniowy pod adres: worldcafesopot@gmail.com, w tytule: Ocean zmian do 4 października 2019 roku, liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.