Ułatwienia dostępu

Warszaty 2018 pt. „Ocean zmian”

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopockie Towarzystwo Naukowe, Centrum Nauki Experyment we współpracy z Today We Have zapraszają do udziału

w warsztatach pt. „Ocean zmian”, które odbędą się w formie World Café (www.theworldcafe.com).

Dodatkowo zapraszamy na warsztaty z autoprezentacji, na których uczniowie będą mogli przygotować swoje projekty,

które przedstawią w czasie trwania Otwartych Dni Nauki, w dniach 6-8 czerwca 2019 roku.

Do wzięcia udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności uczniów zainteresowanych tematyką morską, którzy z chęcią wezmą udział zarówno w warsztatach, w Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży oraz XII Sopockim Pikniku Naukowym pt. „Ocean zmian” w ramach Światowego Dnia Oceanów.

Uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa w warsztatach pt. „Ocean zmian”. Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży przewidujemy nagrody rzeczowe. W ramach XII Sopockiego Pikniku Naukowego pt. „Ocean zmian” udostępnimy uczniom stanowisko do prezentacji swoich projektów oraz otrzymają zaświadczenie o odbyciu wolontariatu

Prosimy o zapisy drogą mailową przesyłając formularz zgłoszeniowy pod adres: worldcafesopot@gmail.com, w tytule: World Café do 31 stycznia 2019 roku, liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.

Zapraszamy także nauczycieli do udziału w warsztatach w formie World Café (www.theworldcafe.com) pt. „Ocean zmian”, które odbędą się w dniu 2, 9, 16, 23 lub 30 marca w zależności od ilości zgłoszeń.

Ważne daty:

6 czerwca 2019 roku Konferencja pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży.

7 czerwca 2019 roku Międzynarodowa Konferencja pt. „Dokąd zmierza świat” dla studentów i doktorantów.

8 czerwca 2019 roku XII Sopocki Piknik Naukowy pt. „Ocean zmian” w ramach Światowego Dnia Oceanów (http://www.worldoceansday.org/).