Ułatwienia dostępu

EARTHgames4EyoUth

Projekt EARTHgames4EyoUth

Ta inicjatywa projektowa obejmująca 4 kraje jest wspierana jako Partnerstwo Współpracy w zakresie Młodzieży w ramach Akcji Kluczowej 2 programu Erasmus+, współfinansowanego z funduszy europejskich.

Projekt EARTHgames4EyoUth ukierunkowany jest na rozwój kompetencji młodych Europejczyków związanych z naszą planetą i odnosi się do podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i zmiana postaw w zakresie ograniczania skutków globalnych i zmian klimatycznych.

W ramach realizacji projektu EARTHgames4EyoUth, przygotowane zostaną zestawy interaktywnych gier i program edukacyjny, który będzie poruszał szerokie spektrum zagadnień środowiskowych z różnych perspektyw i przy użyciu różnych podejść. Wszystkie metody i narzędzia są starannie projektowane i współtworzone przez ekspertów ds. edukacji, pracowników młodzieżowych i edukatorów (nauczycieli, trenerów, badaczy). Zapewniają tym samym podniesienie jakości poprzez odpowiednio współtworzony materiał edukacyjny,  są także innowacyjne na scenie edukacji ekologicznej.

Innowacyjna natura projektu.
Projekt EARTHgames4EyoUth jest w pełni innowacyjny, poprzez unikalne połączenie metod (ramy kompetencji, grywalizacja i programy edukacji nieformalnej) i uczniów (edukatorów i młodzieży). Rezultatem będzie zatem nowe podejście do zaspokojenia potrzeb edukatorów różnego typu, takich jak nauczyciele, trenerzy, badacze i inne osoby pracujące z młodymi ludźmi, a które są zainteresowane problemami naszej planety.

Ponadto wyżej wymienione grupy docelowe będą zaangażowane we współtworzenie części gier i materiałów edukacyjnych, testując wersje robocze, przekazując opinie i sugestie dotyczące lepszego dostosowania ich do swoich potrzeb.

Projekt EARTHgames4EyoUth w wyjątkowy sposób zaspokaja wszystkie współczesne potrzeby edukacyjne, oferując pakiet edukacyjny, który „przekłada” tradycyjne zasady i regulacje na kreatywne, skuteczne i praktyczne podejście. Nie wspominając już o zabawie i łatwości zastosowania zarówno w systemach formalnych, jak i nieformalnych aktywności edukacyjnych.

Konsorcjum.
Nasz projekt opiera się na indywidualnych doświadczeniach 4 instytucji (Mare Nostrum, UNIgrowth, Slovak Eco QualityToday We Have) zaangażowanych w działania edukacyjne i środowiskowe zarówno w naszych krajach, jak i na arenie międzynarodowej.

W ten sposób każdy partner wnosi swoje indywidualne, lokalne doświadczenie i wiedzę, a także dzięki naszej międzynarodowej obecności i sieciom partnerskim globalne doświadczenie i dobre praktyki. Zespół projektowy realizuje filozofię myślenia globalnego, poprzez działania lokalne. Połączony zestaw unikalnych umiejętności i wiedzy o narzędziach i mechanizmach współczesnej edukacji, z różnych środowisk, ogromne doświadczenie w akcjach edukacyjnych, także na arenie międzynarodowej, stanowi fantastyczną platformę ekspertów, którzy wiedzą, jak poruszać się na różnych poziomach edukacji.

Projekt EARTHgames4Eyouth jest wspierany przez program Unii Europejskiej Erasmus+.