Ułatwienia dostępu

Piknik Naukowy „Ocean zmian” 2019.

Powszechnie obserwowane, postępujące ocieplenie klimatu Ziemi, które nieuchronnie prowadzi do zmian w ekosystemach planety, postawi przed nami wyzwania na nieznaną dotąd skalę. Jest już oczywiste, że wzrost średniej temperatury wpływa na światową gospodarkę i rolnictwo. Zmiany klimatyczne i ich związek z działalnością człowieka, to zjawiska naukowo potwierdzone w toku wieloletnich badań. Pewnych procesów nie możemy zatrzymać, ale możemy próbować je spowolnić. W ramach Pikniku Naukowego, uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi problemami związanymi z oceanami w kontekście zmian klimatu, z nowoczesnymi metodami badania tych zjawisk oraz z propozycjami, jak sami, możemy modyfikować zachowania, tak, aby pomniejszyć tempo zmian klimatu. Uczestnicy będą mogli prześledzić, jak zmiany zachodzące w oceanach wpływają na zmiany w ekosystemie Bałtyku.

Czy wiecie, że powróciły do naszych wód długo niewidziane zielone łąki trawy morskiej? Czy zaobserwowaliście niespotykane wcześniej małże, które zamieszkały w naszym morzu? Czy wiecie jaki zasolenie i temperatura mają wpływ na rozmiar morskich stworzeń? Czy zdarzyło się Wam znaleźć wśród muszli i bursztynów na plaży kapsle, słomki i inne śmieci? Jaki wpływ te zmiany będą miały na faunę i florę Bałtyku, i co oznaczają dla ludzi?

Za pomocą interaktywnych doświadczeń zaprezentujemy i wyjaśnimy mechanizm zakwitu planktonu, uczestnicy będą mogli wykrywać chlorofil, oglądać makroglony, fito i zooplankton. W trakcie interaktywnych ćwiczeń, poprzez samodzielne tworzenie kolorowych warstw wody, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się dlaczego woda się nie miesza. Na podstawie wyników projektu BLUEWEBS, wspólnie zastanowimy się, jakie czynniki zewnętrzne (zmiany klimatu, zanieczyszczenia, rybołówstwo) i w jaki sposób (spadek/wzrost przezroczystości wody, przełowienie, wymieranie i pojawianie się gatunków) wpływają na ekosystemy morskie. Poprzez udział w eksperymentach, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak CO2 wpływa na zakwaszanie oceanów. Będzie można oglądać materiały badawcze (np. osady, makroglony), w których oznaczane są związki organiczne. Zaprezentujemy zastosowanie ropy naftowej zarówno w służbie człowieka (np. do produkcji leków czy kosmetyków) jak i skutki katastrof morskich związane z przedostaniem się ropy naftowej do środowiska. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z wybranymi metodami usuwania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi z wody. Zaprezentujemy ofertę trójmiejskiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej, związanego z budową wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, budową statków oraz projektowaniem urządzeń technicznych.

Grupy dzieci i młodzieży szkolnej, z którymi pracujemy na co dzień, zaprezentują wypracowane w ramach współpracy z nami, swoje propozycje co do zmian w codziennym zachowaniu, tak aby ,,ulżyć” oceanom w kontekście oddziaływania człowieka na środowisko morskie, w tym na plaże. Wszystkie zajęcia i pokazy będą interaktywne, przygotowaliśmy gry i zagadki, oraz dwa wyjścia edukacyjne na plażę. A zatem, widzimy się 8 czerwca w Sopocie!