Ułatwienia dostępu

Mieszkam nad Morzem. I co na to morze?

Konkurs jest kontynuacją Projektu realizowanego w ramach Programu europejskiego Sea for Society, który odbył się 28 maja 2015 roku. Celem konkursu jak poprzednio jest zaznajomienie jego uczestników z wiedzą dotyczącą środowiska morskiego. Z jednej strony z zrównoważonym korzystaniem z szeroko rozumianych zasobów morskich takich jak bogactwa naturalne, ryby, morze, jako droga transportu czy też źródło energii, a z drugiej z koniecznością dbania o to środowisko biorąc pod uwagę, że większość populacji ludzkiej mieszka nad morzem i żywi się pokarmem pochodzącym z morza.

Tym razem uczniowie przygotowują film 2-3 minutowy pod hasłem „Mieszkam nad Morzem. I co na to morze?” Ponadto należy przygotować plakat promocyjny do każdego filmu. Prezentacja filmów odbędzie się 13 listopada 2015 roku w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

Przykładowe tematy prezentacji:

 • Podwodne składowiska broni chemicznej, – co na to morze?
 • Bioróżnorodność a gatunki inwazyjne, – co na to morze?
 • Budowa farm wiatrowych – co na to morze?
 • Znikająca plaża – co na to morze?
 • Plaża nie śmietnik, – co na to morze?
 • Wakacje nad morzem – co na to morze?
 • Zanieczyszczenia, ścieki – co na to morze?

Dla najlepszych prezentacji przewidziano nagrody!!!

Dla najlepszych filmów przewidziano nagrody, które zostały zakupione w gdyńskim SCIENCE STORE !!!

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

 • Nowatorskie ujęcie tematu.
 • Zawartość merytoryczna.
 • Forma prezentacji.
 • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez.

Ważne daty:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 6 października 2015

Przesłanie filmu do 12 października 2015

Informacja o przyjęciu filmu do 20 października 2015

Formularz oraz film należy przesłać na adres: biuro@todaywehave.com, w tytule: Mieszkam nad Morzem. I co na to morze?

Aktualne informacje dostępne są na stronach: https://todaywehave.com/ oraz http://stn.edu.pl.

LISTA LAUREATÓW