Ułatwienia dostępu

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa 2022

9 czerwca zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd Zmierza Świat” w kontekście oceanicznym i zmiany klimatu. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp. Projekty uczestniczek i uczestników, będą dostępne na platformie Padlet i zostaną ocenione przez Komitet Naukowy. Dodatkowo, chętni uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować swój projekt w formie 3 minutowego wystąpienia ustnego.

Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami i dyplomami.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd Zmierza Świat” przewidujemy nagrody.

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

Nowatorskie ujęcie tematu;

Zawartość merytoryczna;

Forma prezentacji;

Prezentacj  tematu i umiejętność przekazu swoich tez.

WAŻNE DATY:

Rejestracja zgłoszenia do 12 maja 2022  20 maja 2022
Informacja o przyjęciu do 17 maja 2022  23 maja 2022
Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt.”Dokąd Zmierza Świat” 9 czerwca 2022


KOMITET NAUKOWY:

Aleksandra Botur, WWF
Katarzyna Frankowiak
, MSC
Olek Jasiak
, Centrum Nauki Kopernik
Tomasz Kijewski
, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Aleksandra Koroza
, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska
, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Monika Wiśniewska
, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Aleksanda Koroza, IO PAN/Sopockie Towarzysstwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o osobach, które są w komitecie naukowych kliknij:

PADLET

ZWYCIĘZCY

Formularz zgłoszeniowy online dostępny jest pod linkiem:

https://km2022pl.konfeo.com/pl/groups

LINK DO WYDARZENIA

LINK DO KONFERENCJI 2021