Ułatwienia dostępu

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa 2021

10 czerwca zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodziezowej pt. „Dokąd Zmierza Świat” w kontekście oceanicznym i zmiany klimatu. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp. Projekty uczestniczek i uczestników, będą dostępne na platformie Padlet i zostaną ocenione przez Komitet Naukowy. Dodatkowo, chętni uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować swój projekt w formie 3 minutowego wystąpienia ustnego.

Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami i dyplomami.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd Zmierza Świat” przewidujemy nagrody rzeczowe.


Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

Nowatorskie ujęcie tematu;

Zawartość merytoryczna;

Forma prezentacji;

Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez.

WAŻNE DATY:

Rejestracja zgłoszenia do 10 maja 2021
Informacja o przyjęciu do17 maja 2021
Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt.”Dokąd Zmierza Świat” 10 czerwca 2021


KOMITET NAUKOWY:

Aleksandra Botur, WWF
Katarzyna Frankowiak, MSC
Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Marta Konik, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Monika Wiśniewska, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o osobach, które są w komitecie naukowych kliknij:

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Marta Konik, IO PAN/Sopockie Towarzysstwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe

Formularz zgłoszeniowy online dostępny jest pod linkiem

https://km2021pl.konfeo.com/pl/groups

Wszystkie projekty prezentowane podczas konferencji znajdują się na: PADLET

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/720979701884737

OGŁOSZENIE WYNIKÓW