Ułatwienia dostępu

konkurs

I live by the Sea Międzynarodowy Konkurs fotograficzno-filmowy

Ideą międzynarodowego konkursu I live by the Sea „Mieszkam nad Morzem” jest stworzenie platformy umożliwiającej wymianę informacji dla wszystkich, dla których los naszych mórz i oceanów nie jest obojętny. Dążymy do stworzenia społeczności międzynarodowej, której członkowie wierzą w potrzebę realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień morskich. Mamy nadzieję, że nasz konkurs zjednoczy międzynarodową młodzież, która wspólnie poznaje różne aspekty środowiska morskiego, od kwestii społecznych po przyrodnicze. Uważamy, że możliwość kontaktu z ludźmi z różnych stron świata jest wielką wartością samą w sobie. Dlatego biorąc udział w konkursie z szansą, że jego twórczość będzie prezentowana w różnych miejscach świata, podczas ważnych wydarzeń poświęconych oceanom, pomagamy promować ich własne postrzeganie rzeczywistości i swoich regionów. Chcemy, aby uczestnicy podzielili się z nami tą wizją. Chcemy, aby każdy z nich miał poczucie, że choć trochę pomagamy zmieniać świat na lepsze, dlatego udział w tym przedsięwzięciu jest dla nas wszystkich „nagrodą” sam w sobie!

Wszyscy mieszkamy nad morzem. Nieważne jak daleko mieszkasz od morza, blisko plaży czy daleko w górach, i tak wywierasz na nie ogromny wpływ. I od Ciebie zależy, czy stworzysz pozytywną relację z morzem, czy też będziesz wywierać na nie niekorzystny wpływ.

Wierzymy, że edukowanie ludzi na temat znaczenia i piękna środowiska morskiego jest kluczem do kształtowania pozytywnego podejścia do morza.

Ideą projektu jest międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodych ludzi do 21 roku życia. Konkurs dotyczy czterech kategorii wiekowych:

  • 5 to 12,
  • 13 to 15,
  • 16 to 18,
  • 19 to 21.
 

Od uczestników/czek oczekujemy, że za pomocą dowolnego rodzaju sztuk wizualnych przedstawią historię „swojego morza”.
Prace oceniamy w trzech kategoriach: Zdjęcie, Film i Historia.

Uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia lub krótkie filmy wraz z krótkim tekstem opisującym historię. W filmach akceptujemy każdą formę wyrazu artystycznego, od filmu dokumentalnego, przez fabułę, spektakl teatralny, po pantomimę, taniec czy piosenkę.

Pod uwagę weźmiemy nie tylko zdjęcie czy film, ale także odpowiedni opis regionu, specyfikę miejsca, wyjaśnienie wybranego tematu itp.

Naszym celem, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest szerzenie i dzielenie się wiedzą na temat środowisk morskich i zagadnień ochrony mórz i oceanów (wszechocenau), a także wymiana informacji pomiędzy uczestnikami.

Mamy nadzieję, że poprzez ich udział młodzież o różnym dziedzictwie naturalnym i kulturowym będzie mogła twórczo podzielić się swoimi poglądami dotyczących kwestii wszechocenau.

Wszystkie nadesłane prace zostaną sprawdzone przez panel międzynarodowego jury. Ze względu na różnorodność opcji dla uczestników, w panelu biorą udział eksperci z wielu dziedzin sztuki i nauki.

Harmonogram konkursu:

Nadsyłanie prac (1 zdjęcie lub 1 film plus tekst) 6̶ ̶M̶a̶y̶ ̶2̶0̶2̶4̶  przedłużone do 15 maja 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 8 czerwca 2024 r.

W tym roku najlepsze zdjęcia wraz z informacjami o najlepszych filmach i najlepszych historiach zostaną zaprezentowane w Cretaquarium na Krecie na przełomie czerwca i lipca.

Results of the I live by the Sea International Youth Photo and Film Contest 2024

creata aquarium logo

Ważne informacje

Projekt ten opiera się na doświadczeniach z konkursu „Mieszkam nad morzem” współorganizowanego przez Today We Have w 2017 roku (www.todaywehave.com). Konkurs jest kontynuacją polskiego projektu, który miał miejsce w 2015 i na początku 2016 roku i stanowi bezpośrednią kontynuację edycji międzynarodowej z 2017 roku. Naszym celem jest szerzenie i dzielenie się wiedzą na temat środowisk morskich i zagadnień ochrony morza, a także wymiana informacji pomiędzy użytkownikami różnych mórz i regionów morskich.

logo united nations decade

Konkurs jest oficjalnym partnerem Dekady Nauk o Oceanach Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Od 2017 roku zorganizowaliśmy 15 wystaw8 krajach.

Od 2017 roku w konkursie wzięło udział 1506 młodych ludzi z 28 krajów.

award winning

20 maja podczas Europejskich Dni Morza w Rawennie w 2022 Dyrektor Generalny DG MARE Komisji Europejskiej przyznał konkursowi I live by the Sea „Mieszkam nad morzem” główną nagrodę koalicji EU4Ocean „Sky Blue” za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu wiedzy o wszechoceanie w Europie, swoje wysiłki i inicjatywy w tłumaczeniu ducha i zasad koalicji EU4Ocean, przy jednoczesnej mobilizacji zróżnicowanej społeczności.

https://maritime-forum.ec.europa.eu/en/node/7193

Konkurs I live by the Sea oraz portugalski projekt „Wykorzystanie sztuki publicznej do podnoszenia świadomości na temat zanieczyszczenia oceanów tworzywami sztucznymi” zostały równie ocenione i zdobyły pierwszą nagrodę w głosowaniu wystawy „Pokaż i powiedz” podczas konferencji CommOCEAN 2020, która odbyło się w dniach 1-2 grudnia 2020 r.

https://commocean.org/online-exhibition

jury ikona
Wszystkie nadesłane prace oceniane są przez międzynarodowe jury. Ze względu na różnorodność opcji dla uczestników, w panelu biorą udział eksperci reprezentujący różne dziedziny sztuki i nauki.

Od 2017 roku nagrodzone prace obejmują:

photos icon

ZDJĘCIA
218

films icon

FILMY
59

stories icon

HISTORIE
117

Nasze szacunki zasięgu od 2017 roku:

youtube icon

WYNIKI OGLĄDALNOŚCI
110,000

visitiors icon

ODWIEDZAJĄCY
250,000

cog icon

Od 2017 roku
konkurs organizowany jest przez Today We Have we współpracy z instytucjami naukowymi, rządowymi oraz szeregiem międzynarodowych organizacji pozarządowych z całego świata.

 

Od 2023 roku na liście naszych partnerów znajdują się następujące organizacje:

I live by the Sea International Youth Photo and Film Contest since 2017