Ułatwienia dostępu

Konferencja Młodzieżowa 2019 pt. „Dokąd zmierza świat”

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów World Café pt. „Ocean zmian”, które odbyły się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk będą prezentować swoje projekty powarsztatowe. Hasło przyświecające prezentacjom to „Ocean zmian”, w kontekście ogólnej myśli przewodniej konferencji Dokąd Zmierza Świat.

Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp.. Projekty uczestniczek i uczestników, będą oceniane przez Komitet Naukowy, a całość wydarzenia ma charakter ogólnej dyskusji po każdym wystąpieniu.

Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami. Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe.

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

Nowatorskie ujęcie tematu.

Zawartość merytoryczna.

Forma prezentacji.

Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez.

Ważne daty:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 6 maja 2019

Informacja o przyjęciu do 8 maja 2019

Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat” 6 czerwca 2019