Ułatwienia dostępu

Konferencja Młodzieżowa 2020 „Dokad zmierza świat”.

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów edukacyjnych pt. „Ocean zmian”, które odbyły się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk będą prezentować swoje projekty powarsztatowe podczas Konferencji Młodzieżowej 2020 pt. “Dokąd Zmierza Świat?”.

Hasło przyświecające prezentacjom to „Ocean zmian”, w kontekście ogólnej myśli przewodniej konferencji Dokąd zmierza Świat. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp..

Projekty uczestniczek i uczestników, będą oceniane przez Komitet Naukowy, a całość wydarzenia ma charakter ogólnej dyskusji po każdym wystąpieniu. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami.

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii rejestracja na KM 2020 zostaje opóźniona do odwołania.

Zain­te­resowanych prosimy o śledzenie strony z uwagi na zmiany w terminarzu wydarzenia.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe.

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

  • Nowatorskie ujęcie tematu.
  • Zawartość merytoryczna.
  • Forma prezentacji.
  • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez.

Przewidujemy max 7 min. na prezentację.

Grupy wiekowe: 10-12; 13-15; 16-18

Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 27 kwietnia 2020

Informacja o przyjęciu do 29 kwietnia 2020

Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat” 28 maja 2020

Nowe daty podamy tak szybko jak to będzie możliwe.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.

Komitet Naukowy:

Klaudia Gregorczyk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Tomasz Kijewski, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk /Sopockie Towarzystwo Naukowe

Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe

Barbara Oleszczuk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Dominika Wojcieszek, Akwarium Gdyńskie

Komitet Organizacyjny:

Klaudia Gregorczyk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe

Barbara Oleszczuk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Dominika Wojcieszek, Akwarium Gdyńskie

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową pod adres: worldcafesopot@gmail.com, w tytule: Dokąd zmierza Świat

Aktualne informacje dostępne są także na stronach:

http://www.iopan.gda.pl/odn2020/km

http://stn.edu.pl/km2020