Ułatwienia dostępu

Konferencja Młodzieżowa 2019 „Dokąd zmierza świat”.

Konferencja Młodzieżowa 2019 „Dokąd zmierza świat”

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów World Café pt. „Ocean zmian”, które odbyły się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk będą prezentować swoje projekty powarsztatowe.

Hasło przyświecające prezentacjom to „Ocean zmian”, w kontekście ogólnej myśli przewodniej konferencji Dokąd Zmierza Świat. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp.

Projekty uczestniczek i uczestników, będą oceniane przez Komitet Naukowy, a całość wydarzenia ma charakter ogólnej dyskusji po każdym wystąpieniu. Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca.

Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami. Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe.

Ważne daty:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 6 maja 2019

Informacja o przyjęciu do 8 maja 2019

Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat” 6 czerwca 2019

Miejsce: Centrum Nauki Experyment w Gdyni

 

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

Nowatorskie ujęcie tematu.

Zawartość merytoryczna.

Forma prezentacji.

Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez

Przewidujemy max 7 min. na prezentację.

Grupy wiekowe: 9-12; 13-15; 16-17

Komitet Naukowy:

Izabela Białkowska, Centrum Nauki Experyment

Ewelina Flis, Centrum Nauki Experyment

Klaudia Gregorczyk, IO PAN

Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe

Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe

Barbara Oleszczuk, IO PAN

Komitet Organizacyjny:

Izabela Białkowska, Centrum Nauki Experyment

Ewelina Flis, Centrum Nauki Experyment

Klaudia Gregorczyk, IO PAN

Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe

Barbara Oleszczuk, IO PAN

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową pod adres: worldcafesopot@gmail.com, w tytule: Dokąd zmierza świat