Ułatwienia dostępu

I live by the Sea

25.05.2017 It is my pleasure to present the winners of the contest. Before I do so, I would also like to congratulate all of the participants for their great work. Here are the top 30 photographs. Enjoy the movie. Here are top 15 stories.

Lista laureatów Projektu Mieszkam nad Morzem. I co na to morze?

13 listopada 2015 roku odbył się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk finał konkursu filmowego w ramach Projektu Mieszkam nad Morzem. I co na to morze? zrealizowany w ramach programu europejskiego Sea for Society. Celem konkursu było zaznajomienie jego uczestników z wiedzą dotyczącą środowiska morskiego. Z jednej strony z zrównoważonym korzystaniem z szeroko rozumianych zasobów morskich takich jak bogactwa naturalne, ryby, morze, jako droga transportu czy też źródło […]