Accessibility Tools

I live by the Sea 19 May 2016

Sopockie Towarzystwo Naukowe zaprasza do udziału w Projekcie Mieszkam nad Morzem. Morskie opowieści.

Informacje ogólne

Mieszkam na Morzem. Morskie opowieści to kontynuacja Projektu realizowanego w ramach Programu europejskiego Sea for Society, w współpracy z firmą Today We Have, którego poprzednie edycje odbyły się 28 maja oraz 20 października 2015 roku. Tak jak poprzednio, celem konkursu, jest zaznajomienie jego uczestników z wiedzą dotyczącą środowiska morskiego, jak najszerzej rozumianego, od naszego rodzimego Bałtyku po morza arktyczne.

Z jednej strony z zrównoważonym korzystaniem z szeroko rozumianych zasobów morskich takich jak bogactwa naturalne, ryby, morze, jako droga transportu czy też źródło energii, a z drugiej z koniecznością dbania o to środowisko biorąc pod uwagę, że większość populacji ludzkiej mieszka nad morzem i żywi się pokarmem pochodzącym z morza.

Tym razem uczniowie przygotowują przedstawienie teatralne (do 10 minut) pod hasłem:

Mieszkam nad Morzem. Morskie opowieści. Interpretacja tematu jest dowolna.

Konkurs odbędzie się 19 maja 2016 roku, w ramach europejskich dni morza

w sopockim klubie Atelier (http://www.klubatelier.pl/).

Przykładowe tematy przedstawień:

 • Topniejące lody Arktyki, jaki los czeka niedźwiedzie polarne?
 • Przełowione morza i oceany, rybacy łowią coraz mniej ryb.
 • Czy wiem jak się zachowywać na plaży?
 • Płyniemy na biegun północny, co nas tam czeka?
 • Delfin – mój przyjaciel?
 • Pokonać straszliwy sztorm.

Dla najlepszych przedstawień teatralnych przewidziano nagrody rzeczowe.

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

 • Nowatorskie ujęcie tematu
 • Zawartość merytoryczna
 • Forma prezentacji
 • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez

Ważne daty:

 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 25 marca 2016
 • Informacja o przyjęciu zgłoszenia do 31 marca 2016
 • Przedstawienie spektakli 19 maja 2016

Formularz należy przesłać na adres: biuro@todaywehave.com, w tytule: Mieszkam nad Morzem. Morskie opowieści.

Aktualne informacje dostępne są na stronach: https://todaywehave.com/ oraz http://stn.edu.pl.