Ułatwienia dostępu

Let’s talk about the Arctic.

Dla wielu z nas Arktyka wydaje się bardzo odległa nie tylko pod względem geograficznym ale także pod względem znaczenia dla naszego życia. Decydującą rolę odgrywa jednak w regulacji klimatu na świecie. Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne na całym świecie. Według Specjalnego Raportu IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu) ,,Global Warming of 1,5°C”, najszybszy wzrost obserwowany jest w obszarach Arktyki.

1 grudnia 2023 roku (piątek) o godz. 17.30 zapraszamy na arktyczne spotkanie pt. „Let’s talk about Arctic” do sopockiego Klubu Atelier.

W ramach spotkania odbędzie się również wernisaż wystawy zdjęć Kajetana Deji z Instytutu Oceanologii PAN.

Plan wydarzenia:

Beata Szymczycha Przywitanie Gości i rozpoczęcie spotkania.

Dagmara Bożek  „Historia kobiet w wyprawach polarnych”.

 •   Prezentacja projektu Polarniczki.
 •   Pokaz zwiastuna filmu dokumentalnego „Polarniczki” w reż. Kuby Witka.
 •   Przedstawienie kilku badaczek polarnych – istotnych dla historii kobiet w rejonach polarnych.

Karol Kuliński „Wpływ zmian klimatu na Arktykę.”

 • Zmiany klimatu na świecie.
 • Zmiany klimatu w Arktyce.
 • Wpływ topnienia lodowców i permafrostu na Arktykę.

Ewa Korejwo „Wyprawa badawcza projektu Mosaic (Wielodyscyplinarne Obserwatorium Dryfujące do Badania Klimatu Arktyki).”

 • Cel wyprawy MOSAiC – jakie były podwody organizacji ekspedycji.
 • Akademik Fedorov – pomoc dla Polarsterna, życie na statku.
 • Praca w terenie – szkoła MOSAiC jako pomocnicy naukowców w pracy.

Beata Szymczycha „Woda słodka ukryta pod morzem.”

 • Czym są wody podziemne ukryte pod morzami i oceanami?
 • Jakie znaczenia ma dopływająca woda podziemna dla mórz i oceanów?
 • Dopływające wody podziemne a zmiany klimatu w Arktyce.

Agata Zaborska „Dostawa zanieczyszczeń do morza z roztapiających się lodowców.”

 • Skąd i jakie zanieczyszczenia dostają się do Arktyki?
 • Kriokonity w obszarach polarnych i ich rola w akumulacji zanieczyszczeń atmosferycznych.
 • Wpływ topnienia lodowców na dostawę zanieczyszczeń.

Panel Dyskusyjny 45 min. panel dyskusyjny oraz rozmowa z Kajetanem Deją dotyczącą wystawy zdjęć.

Dr hab. Beata Szymczycha to naukowczyni pracująca w Zakładzie Chemii i Biogeochemii Morza, Instytutu Oceanologii w Sopocie specjalizująca się w chemii morza. Dr hab. Beata Szymczycha zajmuje się obiegiem substancji biogenicznych w kolumnie wody i osadzie dennym oraz wody morskiej i podziemnej na granicy woda/osad. Dr hab. Beata Szymczycha jest koordynatorem międzynarodowego projektu ArcticSGD „Dopływ Wód Gruntowych w Zmieniającej się Arktyce: Zasięg i Wpływ Biogeochemiczny”.

Mgr Dagmara Bożek , specjalistka ds. komunikacji naukowej i edukacji w Instytucie Geofizyki PAN, polarniczka, autorka książek o tematyce polarnej. Uczestniczyła w 35. Wyprawie Polarnej
IGF PAN do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie (2012-2013) i 40. Wyprawie Antarktycznej do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (2015-2016). Pracuje w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych, promujących badania w obszarach polarnych. Laureatka Nagrody Magellana 2020 za biografię Ryszarda Czajkowskiego. Na projekt Polarniczki poświęcony kobietom pracującym na stacjach polarnych otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finalistka konkursu Popularyzator Nauki 2022 w kategorii „Animator”.

Dr hab. Karol Kuliński , prof. IO PAN, jest kierownikiem Pracowni Biogeochemii Morza w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie (www.iopan.pl), a jednocześnie wiceprzewodniczącym międzynarodowego programu naukowego Baltic Earth (www.baltic.earth), oraz ekspertem grupy roboczej EN CLIME działającej przy Komisji Helsińskiej (HELCOM), której prace dotyczą zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi w rejonie Morza Bałtyckiego. W swojej pracy badawczej koncentruje się on przede wszystkim na mechanizmach i procesach kształtujących obieg biogeochemiczny makroskładników (C, N, P, O) w Morzu Bałtyckim i rejonach szelfowych Arktyki europejskiej.

Mgr Ewa Korejwo, jest doktorantką w IO PAN. Jej badawcze pasje koncentrują się na tematyce rtęci w różnych aspektach środowiska, rozpoczynając od analizy wód morskich po badania nad organizmami bentosowymi. Jej prace badawcze prowadzone są głównie w obszarach Arktyki i Antarktyki, gdzie zdobywa cenne dane na temat wpływu rtęci na ekosystemy polarne. Determinacja doktorantki zaowocowała udziałem w aż czterech ekspedycjach naukowych w obszarze Arktyki. Trzykrotnie miała okazję badać Spitsbergen, a raz odbyła wyprawę w serce Arktyki centralnej. Jej zaangażowanie naukowe nie ogranicza się jednak tylko do obszaru polarnego. Aktywnie uczestniczy również w badaniach Morza Bałtyckiego.

Dr hab. Agata Zaborska, prof. IO PAN, jest kierownikiem Pracowni  Zanieczyszczeń Rejonów Polarnych w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.  Działa w międzynarodowych Konsorcjach naukowych związanych z badaniami  Arktyki (SIOS, IASC). Interesuje się losem zanieczyszczeń, głównie  metali ciężkich i izotopów promieniotwórczych, oraz ich wpływem na  ekosystem. Była kierowniczką wielu naukowych projektów polarnych.  Specjalistka od logistyki wypraw arktycznych.

Mgr Kajetan Deja, ekolog morza, oceanolog, badacz rejonów polarnych. Jego badania skupiają się na organizmach zamieszkujących dno arktycznych fiordów, które chętnie podpatruje podwodną kamerą. Prywatnie miłośnik fotografii, zwiedzania świata z perspektywy rowerowego siodełka i starych przedmiotów.

Wydarzenie odbywa się w ramach polsko-norweskiego ArcticSGD, którego celem jest zbadanie SGD (podmorskiego dopływu wód podziemnych) wokół Svalbardu i północnej Norwegii. Podmorski dopływ wód podziemnych jest słabo poznaną, ale powszechnie odnotowaną globalną obserwacją. W niektórych obszarach przybrzeżnych wody podziemne zostały uznane, jako ważne źródło wody słodkiej i substancji chemicznych. Ponadto, natężenie dopływu wód podziemnych zostało powiązane ze zmianami klimatu, szczególnie w przypadku rejonów arktycznych. Rozmarzanie i zmniejszanie się morskiej i lądowej pokrywy lodowej modyfikują obieg wody w tym dopływ wód podziemnych do środowiska morskiego. Niestety, w dalszym ciągu niewiele jest wiadomo na temat ilości dopływającej wody podziemnej do Oceanu Arktycznego, jej składu chemicznego oraz jej wpływu na organizmy bentosowe żyjące w oceanie.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.”

„The research has received funding from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 project no. 2019/34/H/ST10/00645.”