Ułatwienia dostępu

Ocean Action Projekt

Chcemy mieć wpływ na zmiany w myśleniu młodych ludzi dotyczące szeroko rozumianego środowiska morskiego. Nie ważne, gdzie mieszkasz masz realny wpływ na to co dzieje się w morzach i oceanach na całym świecie. Aby skutecznie zmieniać sposób działania musimy zmieniać sposób myślenia. A do tego z kolei jest tylko jedna droga: rzetelna informacja, nowoczesna edukacja, dobre wzorce zachowań i wspólne działanie na rzecz mórz i oceanu, ponieważ WE ALL LIVE BY THE SEA.

Wspólnie z Wami, chcemy kreować społeczeństwo, które jest otwarte na wzajemną wymianę myśli i doświadczeń, którego przedstawiciele chcą aktywnie zmieniać nasze środowisko naturalne na lepsze, w którym obywatele podejmują świadome decyzje oparte o najlepszą wiedzę naukową.

Naszym projektem, w którego centrum jest dobrostan oceanu, chcemy dołożyć cegiełkę do budowy nowoczesnego społeczeństwa, które funkcjonuje w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że nowoczesna edukacja, skierowana do każdej grupy społeczeństwa, bez względu na wiek i płeć, jest kluczem do wypracowania prawidłowych postaw środowiskowych, lub zmiany tych postaw, które są powszechnie uznane za nieprawidłowe. Łączy nas pasja przekazywania wiedzy oraz otwartość na wzajemne przyswajanie wiedzy, którą każdy z nas nosi w sobie. Chcemy, aby uczestnicy projektu współtworzyli go z nami, ponieważ wiemy, że wspólnym wysiłkiem możemy dokonać dużo więcej.

Projekt I live by the Sea Ocean Action skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku od 10-18 lat, która zainteresowana jest poszerzeniem swojej wiedzy dotyczącej mórz i oceanu i z chęcią weźmie udział zarówno w warsztatach jak i w Międzynarodowej Młodzieżowej Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat”, która odbędzie się 10 czerwca 2021 w ramach Światowego Dnia Oceanów (8 czerwca).

CELE PROJEKTU:

Naszym celem jest budowa społeczności, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z morzami i oceanami, a także budowanie społeczności Ocean Literacy, która rozumie w jaki sposób wpływa na nią ocean oraz jaki wpływ ona na niego wywiera.

 • Poznanie różnych działań człowieka oraz ich wpływu na ekosystem morski. 
 • Rozwijanie świadomości dotyczącej Celów Zrównoważonego Rozwoju i Ocean Literacy. 
 • Pokazanie, że przez działania lokalnie masz wpływ na zmiany globalne. 
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i wspólnego stworzenia akcji prośrodowiskowej.
 • Zaplanowanie i zorganizowanie przez grupę w szkole lub w społeczności lokalnej akcji uświadamiającej zagrożenia związane ze zmianą klimatu i zachęcającą do podjęcia działań. 
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i pokazanie dobrych praktyk podczas Międzynarodowej Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat”.

CO DA TOBIE PROJEKT?

 • Zwiększysz świadomość wśród dzieci, młodzieży i dorosłych o potrzebie przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.
 • Poszerzysz swoją wiedzę i zainteresowania związane z ochroną mórz i oceanów.
 • Wdrożysz w swoje codzienne działania praktyki zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju.
 • Rozwiniesz umiejętności organizacji, tworzenia i współpracy.

PRZEBIEG WARSZTATÓW:

Uczestnicy podzieleni zostają na grupy 4 osobowe. W pierwszej fazie warsztatu, uczestnicy wysłuchają krótkich wykładów dotyczących problematyki zmiany klimatu, roli oceanów w tym procesie, stanu środowiska morskiego. Następnie, każda grupa przygotowuje akcję, cykl działań, proces promocyjny, itp., którego celem będzie podniesienie świadomości wybranej grupy odbiorców lub szeroko rozumianego społeczeństwa, w kwestiach dotyczących promowania działań mających na celu mitygowanie skutków niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku morskim i/lub działań nakierowanych na przystosowanie się do zmieniających się warunków środowiskowych. Grupy przygotują nazwy dla swoich projektów, akronimy, slogany i w ostatniej fazie warsztatów będą przedstawiały wynik swoich prac na ogólnym forum uczestników warsztatów.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I LIVE BY THE SEA OCEAN ACTION:

Najciekawsze pomysły nagrodzimy podczas Międzynarodowej Młodzieżowej Konferencji pt. „Dokąd zmierza Świat” dla dzieci i młodzieży, która odbędzie się w ramach Światowego Dnia Oceanów 10 czerwca 2021 roku. Uczniowie/uczennice otrzymają dyplomy uczestnictwa w konferencji. Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe.

KRYTERIA OCENY:

 • kreatywność w organizacji, promocji i relacjonowaniu wydarzenia zorganizowanego dla społeczności lokalnej, 
 • poprawność merytoryczna,
 • różnorodność metod/ aktywności użytych w wydarzeniu,
 • forma przekazu relacji z wydarzenia w trakcie konferencji.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na: office@todaywehave.com 
 • Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2021, liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.

Projekt odbywa się w ramach współpracy Today We Have z Instytutem Oceanologii PAN i Sopockim Towarzystwem Naukowym.