Ułatwienia dostępu

Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Jeśli mamy sprostać wyzwaniom XXI wieku musimy polegać na nauce i mobilizować wszystkich, także kobiety i dziewczęta, które odgrywają kluczową rolę w społecznościach naukowych i technologicznych. Opierając się na wysiłkach UNESCO, aby zmobilizować globalną społeczność do zaangażowania kobiet i dziewcząt w naukę ogłaszamy nabór referatów na International Sopot Youth Conference „Where the world is heading”, dotyczących kobiet i dziewcząt w nauce, które diagnozują obecną sytuację, pokazują rozwiązania zwiększające ich obecność w nauce jako badaczek, a także mechanizmy w jaki sposób się je wspiera.

Online rejestracja będzie dostępna od Marca 2021

Więcej informacji wkrótce na: http://stn.edu.pl/ISYC2021

Przykładowe tematy na sesje “Women and Grils in Science”

  • rola, jaką odgrywają naukowczynie wobec wyzwań przyszłości,
  • wyzwania, które napotykają na kolejnych szczeblach kariery, w tym wpływ pandemii,
  • pomijanie perspektywy płci w badaniach: brak danych, brak agregacji danych według płci itd., konsekwencje i dobre praktyki rozwiązania tego problemu,
  • dobre praktyki wdrażania gender equality na uczelniach, w szkołach i instytucjach państwowych,
  • dobre praktyki przyciągania dziewcząt i kobiet do nauki,
  • nauka a biznes; udane przykłady współpracy naukowczyń z biznesem.
  • sposoby wspierania kobiet i dziewcząt w Dekadzie Oceanów.