Ułatwienia dostępu

A morze bez plastiku?

30.04.2018

Zapraszamy na XI Sopocki Dzień Nauki pt. A morze bez plastiku? 

Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Sopotu organizowane przez Instytut Oceanologii PAN, odbędzie się 26 maja 2018 roku, na Placu Przyjaciół Sopotu, w godzinach od 10:00 do 15:00.

Co roku, do mórz i oceanów trafiają ogromne ilości plastikowych śmieci, które stanowią zagrożenie dla morskich ekosystemów. Oczyszczenie środowiska z tych śmieci jest zadaniem trudnym, ale nadzwyczaj ważnym i dlatego chcemy wspólnie z Wami porozmawiać o tym problemie, oraz pokazać, co samemu możemy zrobić, aby zmniejszyć dalszy dopływ plastiku do oceanów.

Na naszych stoiskach zaprezentujemy aktualny stan wiedzy na temat środowiska Bałtyku. Poprowadzimy interaktywne pokazy filtrowania zawiesiny z wody morskiej i przedyskutujemy jej znaczenie w ekosystemie morskim, z uwzględnieniem problemu obecności plastiku w wodzie morskiej.

Zaprezentujemy akwarium z żywymi bałtyckimi organizmami, w celu zapoznania się z różnymi gatunkami fauny i flory Zatoki Gdańskiej.

Pokażemy, jaki wpływ mają substancje pochodzące z plastiku na układ pokarmowy skorupiaków wodnych oraz zademonstrujemy preparaty histologiczne z gonad ryb eksponowanych na związki estrogenne.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli samodzielnie przeprowadzić mechaniczną degradację opakowań plastikowych i zobaczyć jak powstają mikrocząstki w warunkach naturalnych. Zaprezentujemy także metodę wytwarzania biodegradowalnego materiału przypominającego plastik.

Za pomocą prostych eksperymentów zaprezentujemy jak odróżnić rodzaje plastiku, jakie są jego właściwości i jak się z nim obchodzić by nie zagrażał naszemu zdrowiu. Pokażemy jak rozpoznać mikroplastik w kosmetykach oraz jak prostymi sposobami wykonać jego naturalne odpowiedniki.

Zajmiemy się recyklingiem, pokazując jak można wykorzystać przedmioty plastikowe codziennego użytku do stworzenia nowych rzeczy: zabawek, sprzętów do domu lub ogrodu. Zaprezentujemy prace uczennic i uczniów trójmiejskich szkół przygotowane w ramach warsztatów.

Skażone środowisko naturalne oraz nadmierne plażowanie, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, dlatego w ramach profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, zapraszamy na bezpłatny pomiar profilu lipidowego oraz ciśnienia tętniczego krwi. Będzie można także zapoznać się z technikami ratunkowymi w ramach pierwszej pomocy.

Wszystkie zajęcia i pokazy będą interaktywne, przygotowaliśmy wiele gier i zagadek, oraz dwa wyjścia edukacyjne na plażę, o 11:00 oraz 13:00 w celu obserwacji i zebrania plastikowych zanieczyszczeń z plaży.