Ułatwienia dostępu

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa 2023

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany informacji dla wszystkich, dla których los naszej planety nie jest obojętny. Pragniemy budować międzynarodową społeczność, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z morzami i oceanami. Mamy nadzieję, że konferencja, łączy młodzież i dzieci z całego świata, którzy wzajemnie uczą się wrażliwości na sprawy środowiska morskiego i naszej planety, w każdym tego aspekcie, od kwestii społecznych po sprawy stricte środowiskowe. Uważamy, że możliwość kontaktu z osobami z innych rejonów świata jest wielką wartością, zatem umożliwiając udział w konferencji projektów i prezentację ich na stronie konferencji (Padlecie,) , promujemy Ich regiony oraz Ich własne postrzeganie rzeczywistości Ich otaczającej. Chcemy aby uczestnicy/czki konferencji dzielili z nami tę wizję, że razem przyczyniamy się do tego, aby świat był chociaż trochę lepszy.

15 czerwca, zapraszamy dzieciaki i młodzież w wieku od  9 do 19 lat (w różnych grupach wiekowych) do udziału w międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. Dokąd zmierza świat? Chcemy, aby dzieciaki i młodzież z każdego szczebla edukacji zaprezentowali swoje przemyślenia i/lub wyniki badań z uwzględnieniem hasła, „Dokąd zmierza świat?

Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, film, przedstawienie, makiety itp. Projekty uczestniczek i uczestników, będą dostępne na platformie Padlet i zostaną ocenione przez Komitet Naukowy. Dodatkowo, chętni uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować swój projekt w formie 3 minutowego wystąpienia ustnego.

Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa dr Marcina Stokowskiego chemika, biogeochemika morskiego, adiunkta w Instytucie PAN, który bada jak zmieniający się chemizm środowiska wpływa na dobrostan ryb. Szczególnie interesuje się rybami łososiowatymi i ich reakcją na zmiany klimatu. 

Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami i dyplomami.

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy dlatego wszelkie materiały prosimy o przesłanie w języku angielskim. 

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd Zmierza Świat” przewidujemy nagrody i warsztaty „Ocean of changes”.

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

Nowatorskie ujęcie tematu;

Zawartość merytoryczna;

Forma prezentacji;

Umiejętność przekazania swoich tez.

Ważne daty: 
Rejestracja zgłoszenia do 8 maja 2023       15 maja 2023
Informacja o przyjęciu do 15 maja 2023    19 maja 2023
Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat” (online) 15 czerwca 2023

Formularz zgłoszeniowy online dostępny będzie pod LINKIEM

Aktualne informacje dostępne będą na STRONIE

KOMITET NAUKOWY:

Katarzyna Frankowiak, MSC
Olek Jasiak, Centrum Nauki Kopernik
Tomasz Kijewski, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Aleksandra Koroza, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Monika Wiśniewska, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Aleksanda Koroza, IO PAN/Sopockie Towarzysstwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe

LINK DO REJESTRACJI

Informacje o konferencji 2022

Padlet 2022