/ / todaywehave
Promocja nauki, organizacja warsztatów edukacyjnych i konferencji
/ / todaywehave
Promocja nauki, organizacja warsztatów edukacyjnych i konferencji
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w promocji nauki, popularyzacji wiedzy, organizacji warsztatów edukacyjnych, eventów naukowych, popularnonaukowych, warsztatów tematycznych. Chcesz zorganizować profesjonalnie konferencję tematyczną, naukową, popularnonaukową i nie wiesz jak się do tego zabrać, nic prostszego zgłoś się do nas. Oferujemy kompleksową obsługę na terenie całego Trójmiasta.

/ / todaywehave
I live by the Sea School
/ / todaywehave
I live by the Sea School
Increasing awareness of global change, with climate change as one of the major issues, is crucial in order to develop the next generation of world society, who will be ready to make science based decisions in order to provide secure, sustainable outcomes for the entire planet. In times of global environmental changes, it is obvious that science based education plays a critical role in increasing the current condition of peoples’ awareness. Properly designed and conducted science, provides tools for meeting various social needs, including quality education. Thus, there is a strong need for both researchers and educators to cooperate and provide modern approaches to produce science based information and motivate people to act with an environmental perspective. Sustainability science and sustainable and quality education seem to be the obvious tools for achieving these goals.

/ / todaywehave
I live by the Sea Ocean Action
/ / todaywehave
I live by the Sea Ocean Action
Chcemy mieć wpływ na zmiany w myśleniu młodych ludzi dotyczące szeroko rozumianego środowiska morskiego. Nie ważne, gdzie mieszkasz masz realny wpływ na to co dzieje się w morzach i oceanach na całym świecie. Aby skutecznie zmieniać sposób działania musimy zmieniać sposób myślenia. A do tego z kolei jest tylko jedna droga: rzetelna informacja, nowoczesna edukacja, dobre wzorce zachowań i wspólne działanie na rzecz mórz i oceanu, ponieważ WE ALL LIVE BY THE SEA.

/ / todaywehave
I live by the Sea International Youth Photo and Film Contest
/ / todaywehave
I live by the Sea International Youth Photo and Film Contest
Filozofią konkursu I live by the Sea jest stworzenie platformy wymiany informacji dla wszystkich, dla których los naszych mórz i oceanów nie jest obojętny. Pragniemy budować międzynarodową społeczność, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z morzami i oceanami. Mamy nadzieję, że nasz konkurs, łączy młodzież i dzieci z całego świata, którzy wzajemnie uczą się wrażliwości na sprawy środowiska morskiego, w każdym tego aspekcie, od kwestii społecznych po sprawy stricte środowiskowe. Uważamy, że możliwość kontaktu z osobami z innych rejonów świata jest wielką wartością, zatem umożliwiając udział w konkursie prac, z szansą na ich prezentację w ramach ważnych wydarzeń dotyczących mórz i oceanów, organizowanych w różnych miejscach świata, promujemy Ich regiony oraz Ich własne postrzeganie rzeczywistości Ich otaczającej. Chcemy aby uczestnicy konkursu dzielili z nami tę wizję, że razem przyczyniamy się do tego, aby świat był chociaż trochę lepszy, i dlatego, sam udział w tym globalnym projekcie, jest dla nas wszystkich jedyną ,,nagrodą”.