Organizacja szkoleń na zamówienie na wszystkich etapach edukacji w ramach systemu bolońskiego od szkoły podstawowej po doktoranta. Wszystkie zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim.

Nasza oferta obejmuje:

• Warsztaty jedno- i dwu-dniowe dla uczniów szkół od podstawowej do maturzystów, obejmujące informacje wykraczające poza zakres programu szkolnego z WOS-u, historii, matematyki, fizyki, chemii i biologii. Nie przygotowujemy do egzaminów, ale w swobodnej formie warsztatowej uzupełniamy i poszerzamy wiedzę ucznia nabytą w szkole. Wiedząc jak napięte są programy szkolne i jak okrojona jest informacja w szkole przekazywana, uważamy, że młody człowiek potrzebuje uporządkowania i niejednokrotnie wyjaśnienia pojęć, z którymi spotkał się w systemie edukacji szkolnej.

Warsztaty z przygotowania prezentacji multimedialnej – uczymy krok po kroku jak zrobić bardzo dobrą prezentację, na co zwrócić uwagę przy pisaniu konspektu, jakich błędów nie popełniać, w jaki sposób dobrze przygotować slajd i nie zniechęcić naszych słuchaczy.

Warsztaty z pisania prac tematycznych oraz artykułów naukowych – uczymy jak napisać poprawnie pracę, jak zbudować tezę, jaka jest poprawna konstrukcja artykułu, odpowiednio sformułować wnioski i jak wybrać odpowiednie czasopismo do publikacji.

Warsztaty z wystąpień publicznych (ang. public speaking) – uczymy jak zachować się podczas wystąpienia publicznego, jakie gesty wykonywać, jakich słów dobierać etc.

Warsztaty z nabywania umiejętności akademickich (ang. academic skills) – uczymy jak przygotować multimedialną prezentację, jak ją zaprezentować, jak się przygotować do dyskusji, jak argumentować swoje opinie i dyskutować z oponentami. W takim środowisku uczniowie będą mieli możliwość interaktywnego szkolenia z zakresu umiejętności publicznego wypowiadania się.

Sztuka konwersacji w języku angielskim – oferujemy konwersacje indywidualne lub w małych grupach.

Warsztaty z przygotowania plakatu na konferencję – uczymy jak poprawnie skonstruować plakat konferencyjny, rola tła i ilość informacji zawarta na plakacie.

Warsztaty z przygotowania CV – jak przygotować profesjonalnie CV żeby trafić na rozmowę kwalifikacyjną?

• Modowe porady czyli warsztaty Dress Code – jak ubrać się na egzamin, maturę, rozmowę kwalifikacyjną, konferencję, spotkanie z przyszłym pracodawcą i nie tylko. Jakie obowiązują zasady w świecie mody, o których trzeba pamiętać podczas różnych wydarzeń.

OFERTA Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.