Czy można nauczyć się pisania artykułów naukowych? Zdecydowanie tak, nie tylko można, ale i trzeba.

Składając artykuł do czasopisma impaktowanego, musisz się liczyć z tym, że redaktor, zanim podejmie decyzję o przyjęciu Twojej pracy do recenzji, sprawdzi nie tylko stronę merytoryczną pracy, ale także czy artykuł spełnia wymogi formalne. Przygotowując artykuł naukowy trzeba pamiętać, że taka praca ma swoją specyficzną, często wynikającą z dziedziny badań, formę i układ. Jedną z pierwszych rzeczy przy pisaniu artykułu naukowego jest wybór czasopisma do którego chcemy złożyć pracę. Jest to istotne ponieważ redaktor przede wszystkim sprawdzi czy Twoja praca mieści się w zakresie tematycznym czasopisma.

O tym i wielu innych tajnikach przygotowania dobrego artykułu naukowego dowiesz się na warsztatach prowadzonych przez doświadczonych naukowców.