Kurs języka angielskiego Academic Language Skills na poziomach zaawansowania od upper intermediate w górę odbywa się w trybie jednego spotkania tygodniowo po 2 godz. lekcyjne. W semestrze odbywa się 15 spotkań po 90 min, co odpowiada 30-u godz. lekcyjnym. Kurs będzie prowadzony w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego oraz częściowo przez uczestników kursu.

Celem kursu jest stworzenie możliwości rozwijania znajomości języka angielskiego w trakcie dyskusji dotyczących problemów aktualnie podejmowanych przez osoby reprezentujące różne dziedziny aktywności profesjonalnej, w tym naukowej. Kurs prowadzony jest metodą interaktywną, rozwijającą umiejętność komunikacji w języku angielskim, ze szczególnym naciskiem na umiejętność wypowiadania się i rozumienia języka mówionego.

Wykorzystanie takich technik aktywizujących uczestnika, jak własne prezentacje, także multimedialne, praca w parach, grupach, aktywna praca nad tekstami, wspomaga proces przyswajania materiału i aktywną znajomość struktur językowych. Na koniec semestru każdy uczestnik otrzyma od lektora indywidualną ocenę postępów w nauce (Progress Report), zawierającą również ewentualne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju językowego .