Aktualności

Konferencja Młodzieżowa 2020 pt. "Dokąd zmierza świat"

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów edukacyjnych pt. „Ocean zmian”, które odbyły się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk będą prezentować swoje projekty powarsztatowe podczas Konferencji Młodzieżowej 2020 pt. “Dokąd Zmierza Świat?”.

Hasło przyświecające prezentacjom to „Ocean zmian”, w kontekście ogólnej myśli przewodniej konferencji Dokąd zmierza Świat. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp..

Projekty uczestniczek i uczestników, będą oceniane przez Komitet Naukowy, a całość wydarzenia ma charakter ogólnej dyskusji po każdym wystąpieniu. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami.  

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe.

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

• Nowatorskie ujęcie tematu.

• Zawartość merytoryczna.

• Forma prezentacji.

• Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez.

Przewidujemy max 7 min. na prezentację.

Grupy wiekowe: 10-12; 13-15; 16-18

Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 27 kwietnia 2020

Informacja o przyjęciu do 29 kwietnia 2020

Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat” 28 maja 2020

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.

Komitet Naukowy:

Klaudia Gregorczyk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Tomasz Kijewski, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk /Sopockie Towarzystwo Naukowe

Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe

Barbara Oleszczuk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Dominika Wojcieszek, Akwarium Gdyńskie

Komitet Organizacyjny:

Klaudia Gregorczyk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe

Barbara Oleszczuk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Dominika Wojcieszek, Akwarium Gdyńskie

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową pod adres: worldcafesopot@gmail.com, w tytule: Dokąd zmierza Świat

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE O KONFERENCJI

PLAKAT

Aktualne informacje dostępne są także na stronach:

http://www.iopan.gda.pl/odn2020/km

http://stn.edu.pl/km2020