Aktualności

Inicjatywa 10X20, dotycząca ochrony mórz i oceanów

W dniu 20 czerwca 2016, Today We Have, na zaproszenie Polskiej Stałej Misji przy ONZ, bierze udział w spotkaniu Komitetu Sterującego dot. Inicjatywy 10X20, zorganizowanym w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. W spotkaniu biorą udział ambasadorowie wielu państw morskich oraz Prezydent Ocean Sanctuary Alliance. Tymon przedstawia nasze doświadczenia w promowaniu oraz edukacji zagadnień związanych z zrównoważonym rozwojem obszarów morskich.

"Komitet Sterujący Inicjatywy 10X20 jest inicjatywą włoską, mającą na celu promocję realizacji celu zrównoważonego rozwoju SDG 14 dot. ochrony mórz i oceanów. Głównym założeniem inicjatywy jest ochrona do 2020 roku, przynajmniej 10% terenów morskich i nadbrzeżnych zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym, w oparciu o najlepsze dostępne informacje naukowe (stąd nazwa komitetu 10x20)."

Informacje o spotkaniu www.nowyjorkonz.msz.gov.pl

Informacje o Ocean Sanctuary Alliance www.oceansanctuaryalliance.org